ა(ა)იპ კავშირი „ნაბიჯი მომავლისკენ“ პროექტის „უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა ოჯახების თანადგომა“ ფარგლებში აცხადებს ვაკანსიას ინფორმატიკის მასწავლებლის პოზიციაზე.  

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 

ინგლისური ენის მასწავლებლის ვაკანსია

 

ა(ა)იპ კავშირი „ნაბიჯი მომავლისკენ“ პროექტის „უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა ოჯახების თანადგომა“ ფარგლებში აცხადებს ვაკანსიას ინგლისური ენის მასწავლებლის პოზიციაზე.  

 

ა(ა)იპ კავშირი „ნაბიჯი მომავლისკენ“ პროექტის „უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა ოჯახების თანადგომა“ ფარგლებში აცხადებს რეგისტრაციას 16-დან 30 წლამდე მოსწავლე-ახალგაზრდებისათვის კომპიუტერული უნარ- ჩვევების საბაზისო კურსზე.

ინგლისური ენის უფასო სწავლების კურსი

ა(ა)იპ კავშირი „ნაბიჯი მომავლისკენ“ პროექტის „უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა ოჯახების თანადგომა“ ფარგლებში აცხადებს რეგისტრაციას 12-დან 18 წლის ჩათვლით მოსწავლე-ახალგაზრდებისათვის ზოგადი ინგლისური ენის შესწავლის კურსებზე.

ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ:  ა(ა)იპ „ნაბიჯი მომავლისკენ“ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც შიდა ქართლის, სამცხე–ჯავახეთის და კახეთის  რეგიონში 2007 წლიდან ახორციელებს  ნარკოტიკების მოხმარებით გამოწვეული ზიანის შემცირების პროგრამებს, ეწევა  აივ ინფექცია/შიდსის გავრცელების პრევენციას მაღ

გვერდები