მისია

ორგანიზაციის ძირითადი მიზნები:

საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.
საზოგადოებრივი ცხოვრების ამაღლება ნარკომანიის და სხვადასხვა თანმდევი ინფექციური დაავადების თავიდან აცილების საქმეში.
აივ/შიდსის პრევენცია, შიდსის ვირუსით ინფიცირებული პირების და ნარკომანიით დაავადებული პირების საზოგადოებრივი რეაბილიტაცია და მათი დაცვა დისკრიმინაციული მოპყრობისგან.